Projectmanagement

Bij GTE kent het volledige proces om een machine te ontwerpen een aantal fasen. Op het moment dat de aanvraag binnenkomt, kijken we naar de reeds opgestelde URS, of stellen we deze samen met jou op. Aan de hand van de URS maken we een conceptontwerp, waarna we een offerte uitbrengen. Wanneer de offerte akkoord is, wordt het ontwerpe gedetailleerd en geaccordeerd, waarna de realisatie begint. Zodra de machine gebouwd is, wordt deze uitvoerig getest en geoptimaliseerd. Hierna volgt de Factory Acceptation Test (FAT). Zodra deze geslaagd is, komen we de machine installeren op locatie en volgt tenslotte de Site Acceptance Test. Uiteraard blijven we hierna, afhankelijk van de SLA, service en onderhoud bieden.

Project Management