Algemene voorwaarden

GTE is aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie.

Op al onze offertes, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Lees heer de Metaalunievoorwaarden Voordat we een project starten spreken we met de klant door welke voorwaarden gelden. Vaak wordt een custom made contract opgesteld waarin de voorwaarden gezamenlijk bepaald zijn.

Atmosphere impression GTE